Risikostyring

Risk managers, ledelsesmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer i virksomheder i Europa har længe været opmærksomme på, at der eksisterer cyberrisici, men inden for de seneste år er disse personer i stigende grad begyndt at vurdere cyberrisici som en af deres største risici.

Trussel mod virksomhederne
En undersøgelse, der er foretaget af Advisen primo 2014, viser, at 98 procent af risk managers tilkendegiver, at de anser cyberrisici for at være en trussel mod deres virksomhed, og i naturlig forlængelse heraf er der også kommet mere fokus på cyberrisikostyring.

Lovreguleringer 
Desuden er der lovreguleringer i støbeskeen i Europa, som skærper kravene til dataopbevaring og konksekvenserne af et databrud. Lovregulering af finansielle virksomheders risici er allerede en realitet, og flere steder i udlandet er der lovgivningsmæssige risikostyringstiltag på vej for at mindske cyberrisici.

Risikostyring bør foregå både på det strategiske og det operationelle plan, og den overordnede strategiske risikostyring bør starte hos ledelsen, og udmønte sig i den operationelle risikostyring, hvor de ansvarlige personer leder udførelsen i praksis.

Læs mere under menuen Strategisk risikostyring, hvor der tages udgangspunkt i ti områder inden for cyberrisici, som jeres ledelsen bør tage i betragtning i forbindelse med udarbejdelse af en risikostyringsstrategi, samt menuen Operationel risikostyring, hvor der gives et bud på fem tiltag, du kan overveje, når risikostyringen sættes igang. Derudover kan du få gode råd om sikkerhed i menuen Gode råd til it-sikkerhed.