Hvad er persondata?

I Persondataloven anvendes betegnelsen "personoplysninger" om persondata, som omfatter enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Tre kategorier
Den danske lov har tre kategorier af persondata:

  • Almindelige
    Navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, eksamener, stilling og arbejdsområde.

  • Fortrolige
    CPR-nummer, økonomi, skatteforhold, sygedage, tjenstlige forhold, familieforhold, sociale forhold og strafbare forhold.

  • Følsomme
    Race, etnisk baggrund, politisk-, religiøs- og filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige forhold, helbredelsesmæssige og seksuelle forhold.

Eu-persondataforordning
Eu-persondataforordning finder anvendelse på behandling af persondata inden for den Europæiske Union. Jævnfør forordningens artikel fire er persondata som udgangspunkt defineret som følgende:

"Enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data der kan direkte eller indirekte identificere en person. F.eks. kan der være tale om navn, CPR.nr. online identifikationer eller oplysninger angående fysisk, psykologisk, økonomisk, kulturel tilstand samt religiøs eller politisk overbevisning."

OBS! Dette er ikke en juridisk vejledning, og der henvises i ethvert tilfælde til advokatrådgivning.