Nyheder

Her kan du læse forskellige nyheder fra Willis Towers Watson om cyberforsikring og it-kriminalitet. Hvis du vil se andre nyheder fra Willis Towers Watson, kan du besøge hjemmesiden.

Cyberangreb koster i gennemsnit 32 millioner kroner

It-kriminelle udnytter COVID-19 til angreb mod virksomheder

Usikkerhed om cyberdækning

Willis Towers Watson har analyseret mere end 1100 erstatningssager om cyber-skader i 50 lande i perioden fra 2013 til 2019.

Midt i den aktuelle krise, hvor alles øjne er rettet mod coronavirussen, er en anden form for virus begyndt at brede sig – en virus drevet af it-kriminelle mod virksomheder, som på grund af krisen og de markant flere hjemmearbejdende medarbejdere er særligt udsatte.

Lige nu gennemgår forsikringsselskaberne vilkårene i deres forsikringsprodukter for at skabe klarhed og udrydde 'skjulte' cyberdækninger (Silent Cyber Coverage) i forsikringsprodukter, som ikke har til hensigt at dække cyber.
Modent marked for cyberforsikringer

Nye former for kriminalitet mod virksomheder

Implementering af cyberforsikringen er lige så vigtig som købet

Cyberkriminalitet har kostet danske virksomheder flere milliarder kroner i tab, som ikke i alle tilfælde har været dækket af forsikringen. Men sådan behøver det ikke at være, for der findes i dag rigtig gode forsikringsløsninger i det danske og internationale forsikringsmarked.

En enkelt telefonopringning kan være nok til at udsætte en virksomhed for omfangsrige skader eller økonomiske tab – kriminalitet begås i nye former, og det stiller krav til virksomheder, der vil sikre og forsikre sig.

En virksomhed opnår først den fulde værdi af sin cyberforsikring, når det medfølgende beredskab bliver indarbejdet i organisationens procedurer og i nøglemedarbejdernes bevidsthed – alligevel sker det ikke altid.
Dækker forsikringen de nye krav til datasikkerhed?

Databrud rammer bundlinjen endnu hårdere

Seminar om Cyber Risk

Det kan udfordre både budget og bundlinje, hvis en virksomhed ikke overholder sine forpligtelser i forhold til datasikkerhed. Når den nye persondataforordning træder i kraft, bliver de økonomiske konsekvenser ved ikke at overholde reglerne endnu større og behovet for en cyberforsikring mere aktuelt.

Den nye persondataforordning stiller skærpede krav til den måde, virksomhederne behandler persondata. Størrelsen på bøderne til de virksomheder, der ikke overholder kravene, er øget og vil ved et databrud have store konsekvenser for bundlinjeresultatet.

Willis Towers Watson inviterer til endnu en seminarrunde om Cyber Risk Management, Private Pension Planning og Ansvarsfraskrivelser i salgs- og leveringsbetingelser.
Stigende fokus på Cyber Risk Management

Truslen fra cyberspace – og vejen til at begrænse risikoen

Morgenseminar om Cyber Risk Management

De seneste cyberangreb mod danske virksomheder har skærpet opmærksomheden på, at cyberkriminalitet er en alvorlig og reel trussel, men langt fra alle har sat tilstrækkeligt fokus på at forebygge og begrænse risikoen.

Virksomheder i hele verden er mere end nogensinde truet af cyberangreb – og intet tyder på, at truslen bliver mindre i fremtiden. Tværtimod.

Kom til morgenseminar om Cyber Risk Management, Private Pension Planning og Ansvarsfraskrivelser i salgs- og leveringsbetingelser.
1 2 3