Om Willis FINEX

Willis Danmark har konstateret, at der er et behov for ekspertrådgivning og mulighed for forsikringsdækning inden for en lang række risikoområder hos både offentlige og private virksomheder samt hos organisationer, foreninger, fonde og skoler. Det er tale om risikoområder som formuetab, ledelsesansvar, prospektansvar, professionelt ansvar, virksomhedskriminalitet og immaterielle rettigheder.

Willis FINEX
I Willis' specialistafdeling, Willis FINEX, fokuserer vi på risici, der medfører finansielt/formuetab (FINancial), og hvor ansvaret påhviler ledelsen (EXecutives), eller tabet kan tilskrives ledelsens beslutninger. Vi koncentrerer os om ledelsens personlige risici, altså ledelsesansvaret, og andre risici, som ledelsen bør være opmærksom på i forhold til professionelt ansvar, økonomisk kriminalitet, herunder indbrud i netbank, prospektansvar og transaktionsansvar ved køb og salg af (datter)selskaber.

Fokus og værdiskabelse for kunden
Willis FINEX skaber overblik ved at  identificere og analysere kundens risici. Ud fra dette overblik træffer kunden beslutning om, hvordan risiciene skal håndteres - om de skal elimineres, reduceres eller accepteres, eller om de skal overføres til tredjemand gennem forsikring eller garanti. Efter aftale indhenter Willis tilbud på forsikring eller garanti og vurderer, hvad der vil være den bedste løsning for kunden.

Kvalitet frem for kvantitet
Vi fokuserer på kvalitet frem for kvantitet, og er tilstrækkeligt store til at kunne levere varen. Vi beskæftiger personer med unikke kompetencer, der yder en kompetent rådgivning. Vi anvender meget af vores tid på udvikling og overblik, og overvåger markederne for konstant at være på forkant med udviklingen. Den daglige betjening og administration ligger hos den kundeansvarlige Client Advocate© og forsikringsmægler i Willis.