Risikoanalyse

Willis anbefaler, at man i alle virksomheder bruger de nødvendige ressourcer på at analysere sine cyberrisici - blandt andet at foretage en grundig gennemgang af it-politikker, it-processer og it-beredskab. Det kan både gøres internt og via hjælp fra eksterne samarbejdspartnere, for eksempel it-konsulenter eller revisorer.

Forud for et samarbejde med Willis, hvor vi skal indhente tilbud på en cyberforsikring, vil vi som udgangspunkt anmode din virksomhed om at udfylde en risikoanalyse.

Indblik i risici
Ved udfyldelse og gennemgang af analysen, bliver din virksomhed tilskyndet til at gennemgå jeres risici samt at overveje jeres it-struktur, it-politikker og it-beredskab. Samtidig får Willis, som virksomhedens forsikringsmægler, indblik i virksomhedens overordnede risici.

På den måde danner analysen en fundamental baggrund for den videre drøftelse af virksomhedens risici.