Koordinering af forsikringer

Enhver virksomhed har en række forsikringer, der er tilpasset den enkelte virksomheds behov og risici, og du bør tage disse forsikringer i betragtning, når du tegner en cyberforsikring.

Når du overvejer at tegne en cyberforsikring, er det især relevant at se på virksomhedens kriminalitetsforsikring inklusiv netbankforsikring, professionel ansvarsforsikring, erhvervsansvarsforsikring, løsøredækning samt kidnapningsdækning.

Helhedsorienteret risikoperspektiv
I Willis arbejder vi ud fra et helhedsorienteret risikoperspektiv, og lægger stor vægt på at sikre, at der ikke er nogle ”skyggeområder” i vores kunders forsikringsprodukter. Derfor undersøger vi de nuværende forsikringsdækninger og vurderer i samarbejde med kunden, hvor der er et dækningsbehov, som kan blive afdækket ved at tegne en cyberforsikring.

Gap-analyse
Vi har udarbejdet en generel ”gap-analyse” på baggrund af vores erfaring med de forskellige forsikringsprodukter og skadesscenarier:

Generel gap-analyse

Særligt behov
Som du kan se ud af analysen, kan der være et overlap imellem de forskellige forsikringsprodukter. Hovedsagligt tilbyder cyberforsikring dækning, der ikke eksisterer på andre forsikringsdækninger, da de nuværende forsikringsprodukter ikke tager højde for teknologiens udvikling - derfor er der et behov for cyberforsikring.