Dækning, sum og selvrisiko

En cyberforsikring leverer ekstra sikkerhed til din virksomhed, da forsikringen kan dække virksomhedens forskellige økonomiske tab som følge af hacking, virus, Ddos-angreb m.m., hvor udefrakommende enten trænger ind i virksomhedens systemer eller på anden måde forårsager skade. En cyberforsikring kan desuden dække dine medarbejderes eventuelle betjeningsfejl.

Hvad dækker en cyberforsikring?
En cyberforsikring kan blandt andet indeholde dækning for:

 • Undersøgelsesomkostninger – altså forsikringstagers omkostninger til at undersøge hacking, systemnedbrud eller virusangreb.
 • Tab af indtægter (driftstab) som følge af systemnedbrud pga. hacking, herunder kompensation for tab af indtægter, der ikke kan generes på internettet pga. forstyrrelser på internettet som følge af hacking.
 • Erstatningsbeløb, sagsomkostninger/forligsomkostninger, hvis der bliver rejst sag mod forsikringstager med påstand om brud på persondataloven el. lign.
 • Udgifter til at underrette berørte personer ved tab af persondata (dette bliver forventeligt et krav med den nye EU-lovgivning).
 • Udgifter til PR i forbindelse med en mediekrise som følge af en cyberhændelse.
 • Udgifter til løsesum, der betales i forbindelse med cyberafpresning.

Forsikringssummens størrelse
Forsikringssummens størrelse afhænger af to faktorer - faktiske risici og formodningsrisici. Faktiske risici kan blandt andet være:

 • Beløb, som tredjemand (fx hackere) kan stjæle ved tekniske indbrud.
 • Beløb, som kunder eller andre personer, der har givet personlige oplysninger til virksomheden, kan kræve godtgørelse for.
 • Størrelsen af de bøder, som virksomheden kan pålægges.
 • Sagsomkostninger.

Formodningsrisici er meget individuelle og svært målbare, men generelt kan man sige, at de skal kunne dækkes af et beløb, der gør, at virksomheden ikke bekymrer sig unødigt, om der er tilstrækkelig forsikringssum til rådighed i den værst tænkelige situation.

Præmien
Præmien på en cyberforsikring er individuelt fastsat. Teknisk set afhænger forsikringspræmien af risici og eksponering:

 • Virksomhedstype
 • Om virksomheden har online handel
 • Antal transaktioner
 • Antal ansatte og lokationer
 • Geografisk placering
 • Sikkerhedsprocedurer
 • Manualer for håndtering af persondata
 • Håndbøger til ansatte om it-poltikker, it-revision, omsætning m.m.

Men præmien afhænger også af forsikringens struktur og tilrettelæggelse, som for eksempel forsikringsprincip, forsikringssum og selvrisikobeløb.

Endelig er præmien naturligvis også afhængig af markedssituationen på forsikringsmarkedet og konkurrencesituationen for pågældende risiko.

Forsikringsperioden
Forsikringsperioden er typisk opdelt i policeperioder på 12 måneder, hvilket betyder, at forsikringen skal fornyes eller genforhandles en gang om året.