Ti argumenter for cyberforsikring

Alle virksomheder er i dag i større eller mindre grad afhængige af internettet og digitalt udstyr. Samtidigt er internettet i stigende grad et attraktivt medie for kriminelle. 

Hacking af virksomhedens netværk kan medføre betydelige tab for din virksomhed og jeres kunder samt underminere tilliden til virksomheden - læs mere under menupunktet Eksponering. Alle virksomheder bør derfor overveje at tegne en cyberforsikring.

Hvorfor tegne cyberforsikring?
Her er ti argumenter for, hvorfor din organisation bør tegne cyberforsikring:

  1. Alle virksomheder, som er afhængige af computere, enten til at lagre følsomt data eller til at udføre handler eller andre aktiviteter (f.eks. styre produktionsudstyr), er i høj grad eksponerede for et digitalt angreb.


  2. En virksomhed, der opbevarer eller lagrer andre virksomheder eller personers oplysninger, kan i tilfælde af, at disse data uberettiget offentliggøres, risikere at blive mødt med krav om erstatning fra ejermanden eller -kvinden. Sådanne erstatningskrav kan dækkes af en cyberforsikring.


  3. I 2015 forventes en gennemgribende regulering af EU-lovgivningen, som vil betyde strammere regler vedrørende persondata. Ifølge EU-kommissionens forslag til forordning om databeskyttelse vil man fremover kræve, at virksomheder har ekstra sikkerhedsprocedurer, hvis de lagrer persondata, samt kræve, at den persondataansvarlige virksomhed notificerer alle, der er påvirket af et sikkerhedsbrud inden for 24/48 timer.


  4. Forsikring af cyberrisici giver økonomisk sikkerhed, hvis du bliver udsat for hacking eller lignende, da forsikringen ikke alene giver dækning til genetablering af data, men også giver dækning for driftstab i den periode, hvor din virksomhed er uarbejdsdygtig pga. hacking eller lignende, samt for omkostninger til at genetablere hele virksomhedens netværk.


  5. En undersøgelse fra PWC viser, at hver tredje (29 procent) af danske virksomheder udsættes for mindst en kriminel handling inden for en periode på 12 måneder, og heraf er 73 procent af tilfældene begået helt eller delvist af virksomhedens ansatte. Man ser desuden en stigende tendens til, at ansatte alene eller i ledtog med en tredjemand anvender it-kriminalitet til at begå kriminalitet. En cyberforsikring kan dække, hvis virksomhedens medarbejdere stjæler data i ledtog med tredjemand.


  6. Cyberangreb er et vidt begreb. Et af de it-kriminelles nyere tiltag er cyberafpresning, hvor udefrakommende via hacking skaffer sig adgang til virksomhedens system, krypterer det og efterfølgende kræver løsepenge. Virksomheden vil i en sådan situation lide et tab ved enten at betale den forlangte løsesum, eller ved at virksomhedens drift står stille i en given periode.


  7. En cyberforsikring kan sikre virksomhedens bundlinje, hvis din virksomheds indtægter er baseret på internettransaktioner.


  8. Alle virksomheder bør efter et brud på sikkerheden iværksætte en undersøgelse, der kaster lys over, hvad der skete – en cyberforsikring kan dække undersøgelsesomkostningerne.


  9. Efter et brud på persondata kan det være nødvendigt, at have et medieberedskab klart - en cyberforsikring kan dække PR-omkostningerne.


  10. Hvis du opbevarer kreditkort- eller kontooplysninger på kunder, og denne data bliver offentliggjort eller stjålet, kan det være relevant, at tilbyde de berørte personer en ordning, hvor deres konto bliver monitoreret over en periode på f.eks. 6 til 12 måneder. En cyberforsikring kan indeholde en dækning for monitorering af kontobevægelser.