Produktion og salg

En virksomhed, der producerer varer, er i høj grad afhængig af, at produktionssystemet er stabilt og funktionsdygtigt. På sammen måde er en virksomhed, der sælger produkter, i høj grad afhængig af, at virksomhedens salgs- og markedsføringskanaler virker efter hensigten.

Sådanne virksomheder er velkendte, og afhængig af de enkelte virksomheders forretningsmodel og område, vil der for de flestes vedkommende være stor konkurrence i markedet, og da der kan være flere alternative produkter på markedet, vil kundernes magt være stor. Det betyder, at det er vigtigt at kunne levere den efterspurgte vare til den ønskede pris og på det rette tidspunkt.

Derudover viser en årlig undersøgelse (1) foretaget af revisionsselskabet BDO i USA, at antallet af detailvirksomheder, der er bekymrede for databrud, er fordoblet siden 2009. I 2014 vurderer 91procent af virksomhederne, at cyber er en af deres største risici mod kun 46 procent i 2009.

Hvor er risikoen størst?
Når det drejer sig om virksomheder, der beskæftiger sig med produktion eller salg af varer, er der en lang række eksempler på sager, hvor virksomhederne er blevet ramt af et cyberangreb, som på den ene eller den anden måde har haft vidtrækkende konsekvenser for virksomheden. De typiske risikoområder er:

 • Webportal og online markedsføring
  En virksomhed inden for produktion og salg vil ofte benytte en webside til markedsføring, og den vil konstant blive besøgt af kunder og samarbejdspartnere, der blandt anden besøger hjemmesiden for at finde information om virksomheden, varerne, priserne samt salgs- og produktionssteder.

  Desuden er der en stigende tendens til, at alle virksomheder har en webportal, hvor kunderne kan handle online. En hjemmeside og en online-salgsportal, der både direkte og indirekte er med til at generere omsætning til virksomheden, vil derfor være af stor betydning for virksomheden og dens kunder, og i sidste ende virksomhedens resultater. De kunder, der handler online eller efterspørger information om varer online, vil ofte have andre alternativer, og der er en tendens til, at man blot surfer videre, hvis man ikke ganske hurtigt finder den ønskede information eller vare. Derfor er virksomheder, der har behov for en online-portal, meget sårbare overfor cyberangreb mod denne portal.

 • Produktionsprocesser
  De virksomheder, der producerer varer, er ofte afhængige af styresystemer og interne netværk i forbindelse med deres produktion. Hvis dette system hackes, destrueres eller forstyrres i en længere periode, kan virksomheden risikere at miste hele eller dele af deres omsætning. Derfor er det også særligt vigtigt for produktionsvirksomheder, at kunne genetablere driften igen inden for relativt kort tid, så driften kan fortsætte uhindret, og virksomheden mindsker risikoen for, at kunderne skifter leverandør.


 • Interne systemer
  Hvis en virksomheds interne systemer hackes og efterfølgende er ustabile eller utilgængelige, vil virksomheden have vanskeligt ved at forsætte deres drift på et sædvanligt niveau. For eksempel vil virksomheden ikke kunne se de afgivne bestillinger, og er virksomheden af en vis størrelse med mange kunder, vil det endvidere være vanskeligt at kontakte kunderne, hvis kundedatabasen er lukket ned.


 • Fortroligt data
  Derudover kan begge typer af virksomheder opbevare en række fortrolige data, som er et eftertragtet mål for hackere, da disse data kan videresælges. Det kan både være data om kunder eller medarbejdere, for eksempel kreditkortinformationer, eller virksomhedens egne fortrolige data som tekniske løsninger eller produktionsprocedurer.

Risikostyring
Produktionsvirksomheder opererer ofte med komplicerede it-systemer, og de er i høj grad afhængige af et velfungerende internet og netværk. Det er nødvendigt, at virksomhederne har faciliteter og beredskaber, der er dimensioneret til at lukke sikkert ned, hvis man mister kontrollen over dem.

Virksomheder, der har webportaler tilknyttet, bør også have et beredskab klart til at modstå et angreb mod portalen samt sikkerhedsprocedurer i forbindelse med modtagelse af kundeinformationer.

Vi anbefaler, at alle virksomheder arbejder aktivt med cyberrisikostyring, og implementer relevante politikker og sikkerhedssystemer. Det er særlig relevant for salgs- og produktionsvirksomheder at have en opdateret beredskabsplan, så driften kan genetableres hurtigst muligt. Desuden bør der også indgå en kommunikationsplan i beredskabsplanen, så din virksomhed kan få underrettet berørte personer i tilfælde af et brud og begrænse en eventuel mediekrise.

Læs mere om generel risikostyring under menuen Risikostyring.

Hvorfor bør din virksomhed tegne cyberforsikring?
Et cyberangreb mod din virksomhed inden for salg og produktion kan derfor have vidtrækkende konsekvenser og medføre et stort tab.

Desuden vil et angreb, der forstyrrer din virksomheds webportal, processer eller produktion, også kunne skade virksomhedens renommé og bevirke, at din virksomhed vil miste kunder på længere sigt.

Læs mere om forsikringsdækning under menuen Forsikring.

1) BDO- Most recent 10-K filings of the 100 largest public U.S. retailers