Transport og logistik

Reuters har forudsagt, at internationale hackere i den nærmeste fremtid vil sætte fokus på transportsektoren, da størstedelen af verdens gods transporteres via transportmidler, hvor blandt andet navigationssystemer og fragtinformationer er baseret på onlineløsninger.

Desuden er transport- og logistikvirksomheder særligt afhængige af, at infrastrukturen i netværket fungerer stabilt og sikkert. Logistik og transportvirksomheder har derfor for alvor fået sat styring af cyberrisici på dagsordenen. For transport- og logistikvirksomheder, der ofte opererer globalt, er det helt afgørende at have styr på sikkerheden og være compliant i de forskellige lande.

Typer af eksponering
Transport og logistikvirksomheder er særligt eksponerede for følgende risici:

  • Operationelle risici
    Operationel risiko anvendes her som en samlet betegnelse for alle de risici, som en virksomhed er udsat for udover de direkte finansielle- eller lovgivningsmæssige risici. Denne kategori af risici omfatter uforudsete begivenheder, der vil påvirke virksomheden negativt, som for eksempel nedbrud af it-systemer. Det vil eksempelvis medføre et stort tab, hvis en virksomhed, der transporterer varer, bliver forhindret i at modtage og udføre ordrer, fordi en hacker har forstyrret eller ødelagt systemet. Udover det økonomiske tab, der kan opstå, når virksomheden er forhindret i at opretholde sin drift, vil det også have andre kommercielle konsekvenser, for eksempel at kunderne når at vælge en anden leverandør, hvis ventetiden hos denne virksomhed bliver for lang, eller hvis det rent faktisk er umuligt at placere en ordre hos virksomheden.


  • Finansielle risici
    Udover de nævnte operationelle risici er virksomhederne også eksponerede for at lide et direkte økonomisk tab, hvis de bliver ramt af et cyberangreb. Et økonomisk tab vil være en afledt konsekvens af, at driften er forstyrret, eller at kunderne vælger en anden leverandør af den ønskede service.


  • Lovgivningsmæssige risici
    Virksomheder, der opererer på tværs af landegrænser, og ofte har selskaber eller kontorer i andre lande end i Danmark, skal være særlig opmærksomme på, om de overholder reglerne om opbevaring af persondata i de pågældende lande. 

Risikostyring i transport- og logistiksektoren
Virksomheder i transport- og logistiksektoren opererer ofte med et kompliceret it-system, og de er i høj grad afhængige af et velfungerende internet og netværk.

Det er nødvendigt, at virksomheder i transport- og logistiksektoren har et stabilt netværk samt sikker overførsel af data, da deres drift i høj grad afhænger af korrekte informationer, der bredes ud i netværket til hubs og lokationer rundt omkring i verden, og kun få virksomheder er rustede til at modstå et cyberangreb og konsekvenserne af det.

Vi anbefaler, at alle virksomheder arbejder med cyberrisikostyring, og implementerer relevante politikker og sikkerhedssystemer. Det er særlig relevant for virksomheder i transport- og logistiksektoren at gøre så meget som muligt for at sikre, at udefrakommende tredjemænd ikke kan trænge ind i systemerne, samt at al data, der sendes rundt, er krypteret, og at der er processer, der sikrer, at dataene kan dobbelttjekkes.

Læs mere om generel risikostyring under menuen Risikostyring.

Hvorfor bør din virksomhed tegne cyberforsikring?
Et cyberangreb mod en virksomhed i transport- og logistiksektoren kan medføre et stort økonomisk tab, og desuden vil din virksomhed risikere at miste mange kunder i tilfælde af et cyberangreb eller brud på data.

Læs mere om forsikringsdækning under menuen Forsikring.