Helhedsorienteret tilgang til cyberrisici
Omfanget af cyberkriminalitet er massivt stigende og viser, at alle virksomheder i dag er eksponeret for cyberangreb.

Her på siden kan du læse om Willis Towers Watsons helhedsorienteret tilgang til cyberrisici.


Du kan også se din virksomheds risiko og få overblik over de forskellige former for cyberangreb og it-kriminelle.

Endelig kan du læse om mulighederne med Willis Towers Watsons hjælp til risikostyring og forsikring mod cyberkriminalitet

Nye former for kriminalitet mod virksomheder

Implementering af cyberforsikringen er lige så vigtig som købet

Dækker forsikringen de nye krav til datasikkerhed?

En enkelt telefonopringning kan være nok til at udsætte en virksomhed for omfangsrige skader eller økonomiske tab – kriminalitet begås i nye former, og det stiller krav til virksomheder, der vil sikre og forsikre sig.

En virksomhed opnår først den fulde værdi af sin cyberforsikring, når det medfølgende beredskab bliver indarbejdet i organisationens procedurer og i nøglemedarbejdernes bevidsthed – alligevel sker det ikke altid.

Det kan udfordre både budget og bundlinje, hvis en virksomhed ikke overholder sine forpligtelser i forhold til datasikkerhed. Når den nye persondataforordning træder i kraft, bliver de økonomiske konsekvenser ved ikke at overholde reglerne endnu større og behovet for en cyberforsikring mere aktuelt.
Databrud rammer bundlinjen endnu hårdere

Seminar om Cyber Risk

Stigende fokus på Cyber Risk Management

Den nye persondataforordning stiller skærpede krav til den måde, virksomhederne behandler persondata. Størrelsen på bøderne til de virksomheder, der ikke overholder kravene, er øget og vil ved et databrud have store konsekvenser for bundlinjeresultatet.

Willis Towers Watson inviterer til endnu en seminarrunde om Cyber Risk Management, Private Pension Planning og Ansvarsfraskrivelser i salgs- og leveringsbetingelser.

De seneste cyberangreb mod danske virksomheder har skærpet opmærksomheden på, at cyberkriminalitet er en alvorlig og reel trussel, men langt fra alle har sat tilstrækkeligt fokus på at forebygge og begrænse risikoen.