Helhedsorienteret tilgang til cyberrisici
Omfanget af cyberkriminalitet er massivt stigende og viser, at alle virksomheder i dag er eksponeret for cyberangreb.

Her på siden kan du læse om Willis Towers Watsons helhedsorienteret tilgang til cyberrisici.


Du kan også se din virksomheds risiko og få overblik over de forskellige former for cyberangreb og it-kriminelle.

Endelig kan du læse om mulighederne med Willis Towers Watsons hjælp til risikostyring og forsikring mod cyberkriminalitet

Usikkerhed om cyberdækning

Modent marked for cyberforsikringer

Nye former for kriminalitet mod virksomheder

Lige nu gennemgår forsikringsselskaberne vilkårene i deres forsikringsprodukter for at skabe klarhed og udrydde 'skjulte' cyberdækninger (Silent Cyber Coverage) i forsikringsprodukter, som ikke har til hensigt at dække cyber.

Cyberkriminalitet har kostet danske virksomheder flere milliarder kroner i tab, som ikke i alle tilfælde har været dækket af forsikringen. Men sådan behøver det ikke at være, for der findes i dag rigtig gode forsikringsløsninger i det danske og internationale forsikringsmarked.

En enkelt telefonopringning kan være nok til at udsætte en virksomhed for omfangsrige skader eller økonomiske tab – kriminalitet begås i nye former, og det stiller krav til virksomheder, der vil sikre og forsikre sig.
Implementering af cyberforsikringen er lige så vigtig som købet

Dækker forsikringen de nye krav til datasikkerhed?

Databrud rammer bundlinjen endnu hårdere

En virksomhed opnår først den fulde værdi af sin cyberforsikring, når det medfølgende beredskab bliver indarbejdet i organisationens procedurer og i nøglemedarbejdernes bevidsthed – alligevel sker det ikke altid.

Det kan udfordre både budget og bundlinje, hvis en virksomhed ikke overholder sine forpligtelser i forhold til datasikkerhed. Når den nye persondataforordning træder i kraft, bliver de økonomiske konsekvenser ved ikke at overholde reglerne endnu større og behovet for en cyberforsikring mere aktuelt.

Den nye persondataforordning stiller skærpede krav til den måde, virksomhederne behandler persondata. Størrelsen på bøderne til de virksomheder, der ikke overholder kravene, er øget og vil ved et databrud have store konsekvenser for bundlinjeresultatet.