Helhedsorienteret tilgang til cyberrisici
Omfanget af cyberkriminalitet er massivt stigende og viser, at alle virksomheder i dag er eksponeret for cyberangreb.

Her på siden kan du læse om Willis Towers Watsons helhedsorienteret tilgang til cyberrisici.


Du kan også se din virksomheds risiko og få overblik over de forskellige former for cyberangreb og it-kriminelle.

Endelig kan du læse om mulighederne med Willis Towers Watsons hjælp til risikostyring og forsikring mod cyberkriminalitet

Cyberangreb koster i gennemsnit 32 millioner kroner

It-kriminelle udnytter COVID-19 til angreb mod virksomheder

Usikkerhed om cyberdækning

Willis Towers Watson har analyseret mere end 1100 erstatningssager om cyber-skader i 50 lande i perioden fra 2013 til 2019.

Midt i den aktuelle krise, hvor alles øjne er rettet mod coronavirussen, er en anden form for virus begyndt at brede sig – en virus drevet af it-kriminelle mod virksomheder, som på grund af krisen og de markant flere hjemmearbejdende medarbejdere er særligt udsatte.

Lige nu gennemgår forsikringsselskaberne vilkårene i deres forsikringsprodukter for at skabe klarhed og udrydde 'skjulte' cyberdækninger (Silent Cyber Coverage) i forsikringsprodukter, som ikke har til hensigt at dække cyber.
Modent marked for cyberforsikringer

Nye former for kriminalitet mod virksomheder

Implementering af cyberforsikringen er lige så vigtig som købet

Cyberkriminalitet har kostet danske virksomheder flere milliarder kroner i tab, som ikke i alle tilfælde har været dækket af forsikringen. Men sådan behøver det ikke at være, for der findes i dag rigtig gode forsikringsløsninger i det danske og internationale forsikringsmarked.

En enkelt telefonopringning kan være nok til at udsætte en virksomhed for omfangsrige skader eller økonomiske tab – kriminalitet begås i nye former, og det stiller krav til virksomheder, der vil sikre og forsikre sig.

En virksomhed opnår først den fulde værdi af sin cyberforsikring, når det medfølgende beredskab bliver indarbejdet i organisationens procedurer og i nøglemedarbejdernes bevidsthed – alligevel sker det ikke altid.